Top
Hjem

Dagens vits

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Blåbærskog

Hvor mye blåbærskog det er i Norge, og hvordan klimaet er der? Er det mye dyreliv i blåbærskogen?


 


Svar

Skog dekker 37 % av Norges areal, og blåbærskogen er den vanligste skogtypen i Norge. Den dekker omtrent 6 % av Norges areal, hvilket vil si 19 400 km2. Blåbærskogen er vanlig der jorda er fattig til middels næringsrik, og klimaet er forholdvis kald. Det er ikke spesielt tørt i blåbærskogen. 

Du kan lese mer om blåbærskogen i skogleksikonet vårt.

Blåbær er en «nøkkelart». Det vil si at den er viktig for mange arter. Både bjørn og rev spiser blåbær i tillegg til annen mat. Elgen beiter på blåbærlyngen året rundt, og gnagere og haren spiser både bær, blader og greiner. Dette er bare noen eksempler på alle de dyrene som trives i blåbærskogen. På Skogveven er det egne temasider om skog og mangfold. Der kan du se eksempler på arter i blåbærskogen.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer

Løvtrærne om vinteren

19/01/2017: 

Klarer du å identifisere løvtrærne om vinteren? Har du lyst til å lære deg noen kjennetegn? Treslag i Norge kan kanskje hjelpe deg!

Læring i praksis med arbeidslivsfag

12/12/2016: 

Bjørnsveen ungdomsskole i Gjøvik kommune legger vekt på å tilby praktiske oppgaver i arbeidslivsfag. Deres erfaring er at den mestringsfølelsen som elevene får her, smitter over på andre fag og gir økt motivasjon for læring.

Skoglekene 2017

09/12/2016: 

Velkommen til Skoglekene, en konkurranse for landets 5. klassinger, med oppgaver i nærskogen og nasjonal finale på Norsk Skogmuseum.

Bioøkonomi

08/12/2016: 

Med dette undervisningsopplegget for 10. trinn og Vg1 introduseres elevene for begrepet bioøkonomi, og for noen av mulighetene knyttet til skog og bioøkonomi, med fokus på bioenergi.

  • Energiveven er en del av www.skoleskogen.no.
    Et produkt fra undervisningsprogrammet Lære med skogen.

  • http://www.mbda.gov/cfdocs/item.cfm