Top
Hjem

Dagens vits

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Blåbærskog

Hvor mye blåbærskog det er i Norge, og hvordan klimaet er der? Er det mye dyreliv i blåbærskogen?


 


Svar

Skog dekker 37 % av Norges areal, og blåbærskogen er den vanligste skogtypen i Norge. Den dekker omtrent 6 % av Norges areal, hvilket vil si 19 400 km2. Blåbærskogen er vanlig der jorda er fattig til middels næringsrik, og klimaet er forholdvis kald. Det er ikke spesielt tørt i blåbærskogen. 

Du kan lese mer om blåbærskogen i skogleksikonet vårt.

Blåbær er en «nøkkelart». Det vil si at den er viktig for mange arter. Både bjørn og rev spiser blåbær i tillegg til annen mat. Elgen beiter på blåbærlyngen året rundt, og gnagere og haren spiser både bær, blader og greiner. Dette er bare noen eksempler på alle de dyrene som trives i blåbærskogen. På Skogveven er det egne temasider om skog og mangfold. Der kan du se eksempler på arter i blåbærskogen.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer

Lek og lær med skogen

02/09/2016: 

Hvordan tilrettelegge for lek og læring i nærskogen?

Kurs på Østlandsk Lærerstevne 4. november.

TRESLAG i Norge - ny app

02/09/2016: 

Med et rikt utvalg av bilder og forenklede nøkler, er denne appen ment som et nyttig verktøy når elever skal bli kjent med våre vanligste treslag.

Konglepostens høstkonkurranse

01/09/2016: 

Kjenner du denne fuglen? Om høsten kan du ofte både se og høre den.

Bioøkonomi i skolen?

01/09/2016: 

Med skogen som klasserom; det er fellesnevneren for deltakerne på den årlige European Forest Pedagogics Congress. Årets kongress avholdes i Norge, med bioøkonomi som tema.

  • Energiveven er en del av www.skoleskogen.no.
    Et produkt fra undervisningsprogrammet Lære med skogen.

  • http://www.mbda.gov/cfdocs/item.cfm