Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Sommerkonkurranse 2018

Hvilket insekt bor her? Du kan så vidt se insektet titte ut av bolet. Det er svart og gult.Svaret er :

Hvis du trenger mer hjelp, kan kanskje disse oppgavene om insekter hjelpe deg.

Insektet har lagd boligen sin selv. Det har sterke kjever som det bruker til å gnage treverk. Treverket finmales og blandes med spytt, slik at det omdannes til en tremasse (cellulose). Cellulose er det samme som papir lages av, og hvis du tar en nærmere titt på en slik bolig, vil du se at det er akkurat som papir! Men vær forsikt med å komme for nærme, - insektet kan stikke!

Har du gjettet hvilket dyr det er?

 
Både navn og postadresse må fylles ut for at vi skal få sendt premie.1. Premie Skoleskogen kompass

2. Premie Skoleskogen drikkeflaske

3. Premie Skoleskogen musematte

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvorfor hogger man så mye av skogen?

Hvorfor hogger man så mye av skogen? Vi får jo luft av den!

HIlsen Marie Nordbye (11) Greveløkka skole

Vis/skjul svaret...

 

Hei, Marie, takk for spørsmålet ditt!

Det er riktig at skogen renser lufta og gir oss oksygen. Ja, skogen er viktig på mange måter! Den gir rent vann, den er et viktig levested for planter og dyr, og vi mennesker liker å gå tur der. Likevel hogger vi skogen.

Det gjør vi fordi skogen gir oss tømmer til ting vi trenger: hus, møbler, store bygninger og bruer. Tømmer brukes til ved, til papir, ja, til og med klær! Trær er en fornybar ressurs som på mange måter er mer miljøvennlig enn for eksempel olje.

Men. Det er en viktig betingelse: Når vi hogger skogen må vi ta hensyn til artene som lever der, og vi må sørge for at skogen vokser opp igjen. I Norge blir heldigvis nye trær plantet, og skogen vokser opp igjen. Det er likevel mange som er bekymret for at vi ikke tar nok hensyn. Mange ønsker derfor å frede mer skog.

Noen ganger, spesielt i andre land, fjernes skogen for godt. Områdene trengs kanskje for å dyrke mat eller å la husdyrene beite. Andre ganger fjernes skogen av hensyn til en ny vei eller nye hus. Dette er trist. Samtidig er det slik at vi blir stadig flere mennesker, og menneskene trenger mat og et sted å bo.

Skoghilsen
Anna Lena


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer