Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Eik(Quercus petraea - vintereik) og (Quercus robur - sommereik).
Eik er et edelløvtreslag. I Norge har vi to varianter sommereik og vintereik. Her i landet vokser eika bare i et smalt belte langs kysten og på de luneste plassene i innlandet. Den liker lune plasser hvor det er liten fare for frost og krever også jord med mye næring. Som ungt tre tåler den å vokse i skyggen, men etter hvert vil den kreve mer og mer lys. Eik er et hardt og tungt treslag. I gamle dager bygde vi skip av eik. I dag bruker vi eik til gulvbord, parkett, paneler og møbler, hagemøbler og lekestativ. Eik produserer også nøtter. Det er viktig kost for ekorn og mus.

EikebladerTilbake til oversikten »

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvorfor hogger man så mye av skogen?

Hvorfor hogger man så mye av skogen? Vi får jo luft av den!

HIlsen Marie Nordbye (11) Greveløkka skole

Vis/skjul svaret...

 

Hei, Marie, takk for spørsmålet ditt!

Det er riktig at skogen renser lufta og gir oss oksygen. Ja, skogen er viktig på mange måter! Den gir rent vann, den er et viktig levested for planter og dyr, og vi mennesker liker å gå tur der. Likevel hogger vi skogen.

Det gjør vi fordi skogen gir oss tømmer til ting vi trenger: hus, møbler, store bygninger og bruer. Tømmer brukes til ved, til papir, ja, til og med klær! Trær er en fornybar ressurs som på mange måter er mer miljøvennlig enn for eksempel olje.

Men. Det er en viktig betingelse: Når vi hogger skogen må vi ta hensyn til artene som lever der, og vi må sørge for at skogen vokser opp igjen. I Norge blir heldigvis nye trær plantet, og skogen vokser opp igjen. Det er likevel mange som er bekymret for at vi ikke tar nok hensyn. Mange ønsker derfor å frede mer skog.

Noen ganger, spesielt i andre land, fjernes skogen for godt. Områdene trengs kanskje for å dyrke mat eller å la husdyrene beite. Andre ganger fjernes skogen av hensyn til en ny vei eller nye hus. Dette er trist. Samtidig er det slik at vi blir stadig flere mennesker, og menneskene trenger mat og et sted å bo.

Skoghilsen
Anna Lena


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer