Top
Hjem

Dagens vits

Footer

Lind(Tilia cordata)
Lind er et løvtreslag som er lett å kjenne igjen fordi bladene har hjerteform. Barken er grågrønn, og tidligere brukte man barken til å lage tau. Lindetreet kan bli svært gammelt, opp til 500 år. Lind finner du ofte i parker og i hager. I Norge vokser treslaget langs hele kysten til Sunnmøre og på indre Østlandet. Lind er et varmekjært lauvtreslag som tåler mye skygge. For at den skal vokse godt må jordlaget være dypt og ha rikt innhold på næringsstoffer, særlig kalk. Den vil også ha god tilgang på vann. Hos yngre trær er veden lys, men med årene mørkner trevirket og får etterhvert en gul til rødbrun farge. På grunn av dette er treslaget mye brukt i treskjæring. Lindeblomsten har dessuten stor betydning for biene, da nektaren kan gi oss mye god honning.
LindebladerTilbake til oversikten »

Footer
Konkurranse

KONKURRANSE!

Footer Footer

Spør om skog

Siste spørsmål:

Hvorfor hogger man så mye av skogen?

Hvorfor hogger man så mye av skogen? Vi får jo luft av den!

HIlsen Marie Nordbye (11) Greveløkka skole

Vis/skjul svaret...

 

Hei, Marie, takk for spørsmålet ditt!

Det er riktig at skogen renser lufta og gir oss oksygen. Ja, skogen er viktig på mange måter! Den gir rent vann, den er et viktig levested for planter og dyr, og vi mennesker liker å gå tur der. Likevel hogger vi skogen.

Det gjør vi fordi skogen gir oss tømmer til ting vi trenger: hus, møbler, store bygninger og bruer. Tømmer brukes til ved, til papir, ja, til og med klær! Trær er en fornybar ressurs som på mange måter er mer miljøvennlig enn for eksempel olje.

Men. Det er en viktig betingelse: Når vi hogger skogen må vi ta hensyn til artene som lever der, og vi må sørge for at skogen vokser opp igjen. I Norge blir heldigvis nye trær plantet, og skogen vokser opp igjen. Det er likevel mange som er bekymret for at vi ikke tar nok hensyn. Mange ønsker derfor å frede mer skog.

Noen ganger, spesielt i andre land, fjernes skogen for godt. Områdene trengs kanskje for å dyrke mat eller å la husdyrene beite. Andre ganger fjernes skogen av hensyn til en ny vei eller nye hus. Dette er trist. Samtidig er det slik at vi blir stadig flere mennesker, og menneskene trenger mat og et sted å bo.

Skoghilsen
Anna Lena


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.

Send inn ditt eget spørsmål:


Footer